Vi har den senaste tekniken för att göra kundunika produkter med Q-kod!

Specifika rumsnrskyltar med QR-kod som rymmer en mängd information. Ni skickar in underlaget och vi genererar QR-koderna.
Varför inte printa eller gravera en unik QR-kod med hänvisning rakt in till er hemsida på promotion artiklar!