Taktila skyltar

Alla offentliga byggnader måste tillgänglighetsanpassas för alla, det det är sedan 2010 lag på att offentliga byggnader ska förses taktila skyltar.
En taktil skylt består vanligen av ett upphöjt piktogram, upphöjd text (sk relief) samt punktskrift, även kallat brailleskrift, men kan också vara utan punktskriften.

De vanligaste typerna av taktila skyltar är avsedda för att lättare kunna hitta rätt i en byggnad. Det kan vara t ex en skylt med platsangivelser, instruktioner för hiss eller liknande.
Vi har ett brett standardsortiment av taktila skyltar, men gör också specialutformade skyltar enligt kunds önskemål.

Vi skräddarsyr era taktila skyltar med eller utan punktskrift. Punktskrift är internationell, gör skylten tillgänglig även för turister eller andra som inte kan svenska.

Maila enkelt din beställning på: info@gravyr-sportpriser.se